Borgerlig vielse

Borgerlig vielse – praktisk information

Der kan være mange grunde til, at man vælger en borgerlig vielse frem for et kirkebryllup. Mange foretrækker den mere low-key version et rådhusbryllup er, og det er faktisk 6 ud af 10 bryllupper, der i dag foregår på rådhuset. Man kan selv vælge hvilken kommune, man ønsker at blive gift i. Som regel foregår bryllupper i byrådssalen, da det er her der er god plads, og lokalet er som regel ledigt i formiddagstimerne, hvor de fleste borgerlige vielser foregår. Man kan dog også vælge at blive gift ude i det fri, eller et andet sted inden for kommunegrænsen, men det er op til borgmesteren, om han vil det eller ej.

Bryllupsbuket

Inden I kan blive gift, skal I henvende jer til kommunen I ønsker at blive gift i, for at udfylde en ægteskabserklæring. I ægteskabserklæringen erklærer I, at I ønsker at indgå ægteskab frivilligt, at I ikke er søskende til den I ønsker at gifte jer med osv. Når kommunen har godkendt jeres ægteskabserklæring, udsteder de en prøvelsesattest, som så gælder i fire måneder. Denne prøvelsesattest skal I medbringe på bryllupsdagen.

Det er som regel borgmesteren eller en anden højtstående embedsmand i kommunen, som forestår den borgerlige vielse.  Ønsker I at overraske jeres omgivelser ved at blive gift i hemmelighed, kan kommunen også sørge for vidner til vielsen. Der skal nemlig være to vidner til stede. Som regel er det elever, der får denne opgave.

Et hurtigt bryllup

En borgerlig vielse tager ikke lang tid. Som regel kun 10 minutter. På specielt travle dage i foråret eller på Valentins Dag kan der ligefrem være kø udenfor bryllupssalen. Den borgerlige vielse foregår på den måde, at at Borgmesteren holder en lille tale for jer. Derefter følger vielsesritualet, hvor I siger JA til hinanden, og Borgmesteren vil derefter erklære jer for ægtefolk. Herefter udveksler i vielsesringe og måske et lille kys, og derefter skriver I under på vielsesattesterne.

Hvis kvinden ønsker at tage mandens efternavn, er det her hun skal skrive under med sit nye navn for første gang. Dernæst skåler man.

Tip: Det er mest praktisk, hvis kvinden ansøger om at tage mandens navn inden bryllupsdagen. Så vil navnet fremstå på vielsesattesten, og man skal ikke til at ansøge bagefter. Find blanketten til det formål på borger.dk