Kirkebryllup

Kirkebryllup er for mange det mest romantiske og traditionsrige valg af bryllup. Før du overhovedet kan få dit kirkebryllup i Folkekirken, er der visse indledende øvelser I skal igennem:

Betingelser for at blive gift i Folkekirken:
Inden man kan blive gift ved et kirkebryllup, skal man hente en ægteskabserklæring. Man kan som regel printe den ud fra kommunens hjemmeside, eller du kan finde den hos Familiestyrelsen. Ægteskabserklæringen skal udfyldes og sendes retur til kommunen. Det tager ca. 6 uger for ægsteskabserklæringen at blive ekspederet. Når du får den retur, udsteder myndighederne en prøvelsesattest som er gyldig i fire måneder. Denne attest skal afleveres i kirken hvor I skal giftes.

Følgende dokumenter skal medsendes ægteskabserklæringen: (kopier)
Dåbs- eller navneattest, hvis du er Dansk statsborger
Udlændinge der har fået dansk statsborgerskab skal vedlægge deres indfødsretsbevis eller deres danske pas. Personer der er født eller døbt i udlandet, skal vedlægge pas.
Er du fraskilt, skal du vedlægge skilsmissebevilling eller skilsmisse dom. Skilsmisse domme skal stemples af retten, som bevis for, at dommen ikke er anket indenfor 8 uger efter domsafsigelsen.
Enker/enkemænd skal vedlægge skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet.
Udenlandske statsborgere skal vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af opholdstilladelse, visum eller indrejsestempel. Er I født i Danmark, skal der desuden vedlægges dåbs- eller navneattest.

Husk at mindst én af jer skal være medlem af Folkekirken og betale kirkeskat, hvis I skal vies i Folkekirken. Ingen regel uden undtagelser, men det er ikke Folkekirkens pligt at vie jer, hvis I ikke er medlem.

Valg af kirke

bryllup3I gamle dage var det helt naturligt at “nøjes” med den kirke i det sogn man nu engang hørte til, når man skulle giftes. Det er ikke længere noget man tager som en selvfølge. Der er selvfølgelig stadig mange som vælger kirken de hører til, men der kan være mange traditioner forbundet med at vælge en anden kirke til sit kirkebryllup. F.eks. den kirke man er døbt eller konfirmeret i eller en kirke der har en anden speciel betydning for en. Det kan sagtens lade sig gøre, ring til præsten og spørg, det er op til ham/hende at sige ja eller nej. Men det hjælper, hvis en af jer er døbt/konfirmeret i kirken eller I har familie der er tilknyttet kirken I ønsker.

Når I har truffet valget, skal I til en samtale med præsten, som vil sætte jer ind i vielsesritualet og tage en samtale med jer angående indholdet i hans tale til jer.

Normalt holder man kirkebryllup om formiddagen ved 11 tiden eller om eftermiddagen kl. 14 eller 15.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.