Halloween

Det er i aften uhyggen breder sig, også i Danmark. For få år siden var halloween ikke noget, der interesserede danskerne. Men det er der nu lavet om på, så i år vil mange danske børn og unge bevæger sig rundt i mørket iført uhyggelige kostumer.

Skikken med halloween er ikke nogen ny foreteelse. Skikken vurderes til at være næsten et par tusinde år gammel, og traditionen har naturligvis noget med helgener at gøre, og skikken er dermed også tæt knyttet til kirken.

Den 31. oktober betegnes som Allehelgensaften, og den fejres mange steder verden over.

halloween

Ifølge gammel folketro er det denne aften trolde, genfærd og hekse huserer, og derfor bruges aftenen mange steder til at fortælle uhyggelige spøgelseshistorier. Men det var også almindeligt at tage mod varsler. Det vil sige, man forsøgte at finde ud af, hvorledes tilværelsen ville arte sig den kommende periode. Kigger man efter i de gamle skrifter, kan traditionerne omkring halloween sammenlignes med vore traditioner til Sct. Hans med bålet og heksen, eller til fastelavn når man skal klædes ud, spise boller og lave ’ballade’.

Det skulle være kelterne der oprindeligt startede, og det gjorde de den 1. november. November er den første egentlige vintermåned. Det vil sige, at nu kommer den mørke tid, og derfor fejrede de deres form for nytår, hvor også de døde kunne vende tilbage. Men da kristendommen kom til Europa, måtte den gamle keltiske tradition laves om. Og da den katolske kirke havde så mange helgener, var der ikke var en speciel mærkedag til alle. Derfor valgte man at gøre denne dag til Alle-helgeners-dag.

Dagen blev til en ’alle-sjæles-fest’, hvor man kunne bede for de afdøde, der var kommet i skærsilden. Men det blev standset efter Reformationen i 1536, for her forsvandt troen på, at nogle afdøde frem for andre havde gjort sig fortjent til at komme i Himlen. Herhjemme fejrer man nu traditionen den første søndag efter Allehelgensdag ved den dag at mindes de døde. Det gør man også i de katolske lande, hvor man mindes de døde ved for eksempel at tænde et levende lys på deres grave. Noget der efterhånden også har vundet indpas herhjemme.

Da irerne udvandrede til USA tog de naturligvis traditionen med sig, og her er den blevet videreudviklet til i dag et være en egentlig festdag med udklædninger og fester, og dermed uden religiøs tilknytning. Det menes at være herfra, traditionen nu vender tilbage til Danmark. Mange kender kun under festdagen under betegnelsen Halloween, men ordet halloween er faktisk en sammentrækning af ordene All-hallows-evening.

Det mest kendte symbol på halloween er nok det udskårne græskar, hvor man skærer uhyggelige ansigter, for derefter at placere et levende lys ned i græskaret. På den måde opnås den største effekt af uhygge. Det er også almindeligt at hænge edderkoppespind og skeletter op i loftet. I gamle dage gjorde man det for at skræmme de onde ånder væk, mens det i dag sker det vist mest sjov.

Så det handler om at være forberedt. For det kan være, at I bliver opsøgt af udklædte børn. Det er nemlig tradition at gå fra dør til dør, og bede om slik, mod ikke at lave ballade. På engelsk kaldet Trick or Treat. For alle tilfældes skyld kan man da have slikskålen parat. Og med det, ønskes Happy Halloween til jer alle.